Cenník

Dospelý

3€

Jednorázový VSTUP

25€

Permanentka 10 x VSTUP

  • Neprenosná / platnosť 6 mesiacov

40€

Permanentka 20 x VSTUP

  • Neprenosná / platnosť 6 mesiacov

30€

MESAČNÁ permanentka

85€

ŠTVRŤROČNÁ permanentka

170€

POLROČNÁ permanentka

330€

Ročná permanentka

3€

HIIT Workout

15€

Multifunkčná sála

  • Cena je uvedená za 1 hodinu. V prípade dlhšie prenájmu cena dohodou.

Študent

2€

Jednorázový VSTUP

20€

Permanentka 10 x VSTUP

  • Neprenosná / platnosť 6 mesiacov

35€

Permanentka 20 x VSTUP

  • Neprenosná / platnosť 6 mesiacov

25€

MESAČNÁ permanentka

75€

ŠTVRŤROČNÁ permanentka

145€

POLROČNÁ permanentka

280€

Ročná permanentka

3€

HIIT Workout

15€

Multifunkčná sála

  • Cena je uvedená za 1 hodinu. V prípade dlhšie prenájmu cena dohodou.