Cenník

Dospelý

4€

Jednorázový VSTUP

35€

Permanentka 10 x VSTUP

  • Neprenosná / platnosť 6 mesiacov

50€

Permanentka 20 x VSTUP

  • Neprenosná / platnosť 6 mesiacov

40€

MESAČNÁ permanentka

105€

ŠTVRŤROČNÁ permanentka

210€

POLROČNÁ permanentka

400€

Ročná permanentka

30€

Multifunkčná sála

  • Cena je uvedená za 1 hodinu. V prípade dlhšie prenájmu cena dohodou.

Študent

3€

Jednorázový VSTUP

30€

Permanentka 10 x VSTUP

  • Neprenosná / platnosť 6 mesiacov

45€

Permanentka 20 x VSTUP

  • Neprenosná / platnosť 6 mesiacov

35€

MESAČNÁ permanentka

95€

ŠTVRŤROČNÁ permanentka

170€

POLROČNÁ permanentka

350€

Ročná permanentka