Cenník

Dospelý

4€

Jednorázový VSTUP

30€

Permanentka 10 x VSTUP

  • Neprenosná / platnosť 6 mesiacov

45€

Permanentka 20 x VSTUP

  • Neprenosná / platnosť 6 mesiacov

35€

MESAČNÁ permanentka

90€

ŠTVRŤROČNÁ permanentka

170€

POLROČNÁ permanentka

360€

Ročná permanentka

15€

Multifunkčná sála

  • Cena je uvedená za 1 hodinu. V prípade dlhšie prenájmu cena dohodou.

Študent

3€

Jednorázový VSTUP

25€

Permanentka 10 x VSTUP

  • Neprenosná / platnosť 6 mesiacov

40€

Permanentka 20 x VSTUP

  • Neprenosná / platnosť 6 mesiacov

30€

MESAČNÁ permanentka

80€

ŠTVRŤROČNÁ permanentka

150€

POLROČNÁ permanentka

300€

Ročná permanentka

15€

Multifunkčná sála

  • Cena je uvedená za 1 hodinu. V prípade dlhšie prenájmu cena dohodou.